Najnowsze publikacje PWSZ

Prezentujemy najnowsze publikacje Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

 


 
Gwarili na Bukowinie. Basnie, legendy i historie prawdziwe


Zygfryd Seul

ISBN 978-83-89682-46-X
 

 Przewodnik do ćwiczeń. Arkusz kalkulacyjny od podstaw

Jolanta Czuczwara, Elżbieta Błaszczak

ISBN 978-83-89682-31-1

 

Post Hominum Memoriam

Profesorowi Januszowi Farysiowi - uczniowie i przyjaciele

pod red. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej i Przemysława Słowińskiego

ISBN 978-83-87682-53-2

 

 

 

Język. Religia. Tożsamość. Tom III

pod red. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej,

ISBN 978-83-89682-36-2Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza. Tom II

pod red. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, Joanna Rutkowskiej

ISBN 978-83-89682-58-3

Polskie niepodległości. Wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989

pod red. Janusza Farysia, Przemysława Słowińskiego, Tomasza Sikorskiego

ISBN 978-83-89682-41-9


Zarządzanie personelem

Grzegorz Drozdowski, Mariusz Nowak

ISBN 978-83-89682-48-6

 

Zeszyty naukowe PWSZ 3

Nauki prawne

ISBN 978-83-89682-43-5


Zeszyty naukowe PWSZ 4

Nauki humanistyczne

ISBN 978-83-89682-38-9