Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla szkolnictwa wyższego

Zachęcamy do śledzenia stron internetowych, które prezentujemy poniżej. Można na nich uzyskać informacje o planach działania oraz pobrać wszystkie dokumenty programowe związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.
Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO KL obsługiwanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/


http://www.efs.lubuskie.pl

http://www.gorzowwielkopolski.roefs.pl

http://www.efs.gov.pl/

http://pokl.parp.gov.pl