Środki na wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

             Ogłoszenie konkursów w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, ogłasza trzy konkursy zamknięte na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 Priorytetu IV PO KL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Kwoty na dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych konkursów oraz terminy składania wniosków: