Seminarium konsultacyjne „Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia”
           Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 października 2010 r. odbędzie się w Instytucie Technicznym przy ul. Myśliborskiej 34, seminarium konsultacyjne organizowane przez Ministerstwio Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia”.

            Seminarium przeznaczone jest głównie dla osób, które będą brały udział w przygotowaniu programów studiów wg nowych zasad oraz osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia. W załaczeniu  zaproszenie na seminarium wraz z programem.

 
Osoby zainteresowane udziałem w seminarium mogą kierować swoje zgłoszenie
do Pani Dominiki Dalba na adres: 
dominika.dalba@mnisw.gov.pl  do dnia 20 października 2010 r.
(liczba zgłoszeń ograniczona).

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM WRAZ Z PROGRAMEM