Plan wydawniczy na rok 2011

          Uprzejmie prosimy o podanie do planu wydawniczego projektu prac planowanych i przygotowanych do druku w roku 2011. Propozycje, wg załączonego wzoru, przyjmowane będą do 15 listopada 2010 roku. Prace (wydruk + płyta CD) należy złożyć w Dziale Nauki i Wydawnictw (ul. Teatralna 25, pok. 121) do końca stycznia 2011 r.