Plan konferencji na rok 2011

           Przypominamy o konieczności zgłoszenia planowanych na rok 2011 konferencji naukowych. Informację należy złożyć w Dziale Nauki i Wydawnictw do 15 listopada 2010r. Zarządzenie Rektora nr 102/0101/09 z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji konferencji naukowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim wraz z załącznikami jest dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Działu w zakładce Konferencje PWSZ.