Lubuskie Wawrzyny 2010
         Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze zaprasza do udziału w 17. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki oraz 6. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy. Wawrzyn Literacki jest przeznaczony dla autorów wywodzących się z województwa lubuskiego lub obecnie zamieszkujących na jego terenie, a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach. Wawrzyn Naukowy natomiast ma na celu promowanie książek naukowych oraz popularnonaukowych o tematyce regionalnej, dotyczących Środkowego Nadodrza lub obecnego województwa lubuskiego.

Lubuski Wawrzyn Literacki - Regulamin
Lubuski Wawrzyn Naukowy - Regulamin

 
Zgłoszenia książek wydanych w 2010 roku przyjmuje główny organizator Lubuskich Wawrzynów – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 (II piętro – sekretariat). Warunkiem zgłoszenia jest dostarczenie 3 egzemplarzy publikacji. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2011. Partnerem w organizacji konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

Źródło: http://www.wimbp.zgora.pl/