INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Dział Nauki i Wydawnictw Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim tworzy bazę bibliograficzną rejestrującą dorobek naukowy pracowników Uczelni. Jednocześnie baza dostarczy również informacji biblio metrycznych będących podstawą do oceny parametrycznej jednostki uczelnianej.

W związku z powyższym prosimy o dostarczenie do Działu Nauki i Wydawnictw wykazu publikacji drogą elektroniczną lub osobiście ( w formie wydruku komputerowego).

Kontakt z Działem Nauki i Wydawnictw: wydawnictwo@pwsz.pl    Tel. 95 / 7 216- 071.

 

Ostateczny termin dostarczenia materiału bibliograficznego do Działu Nauki i Wydawnictw

                                                           30 sierpnia 2011r.

Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim mogą również samodzielnie i na bieżąco informować o własnym dorobku naukowym za pośrednictwem specjalnego elektronicznego formularza.

Formularz uzupełnienia danych

Bibliografia publikacji pracowników PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim rejestruje dorobek naukowy pracowników Uczelni od momentu powstania Uczelni tj. od 1998r. Prosimy
o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących zawartości i kompletności danych.