Wymiana publikacji

W ramach porozumienia o wymianie publikacji zawartego z Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie otrzymaliśmy następujące tytuły:

Studia nad Rodziną 26-27/2010

 

Benedykt XVI - Kościół gani i potępia wszelkie naruszenie godności i praw nieletnich

ARTYKUŁY PODSTAWOWE
C. de Marcellus de Vollmer, Kościół katolicki w obronie gwałtownie atakowanej rodziny
J. Bajda, Prawa człowieka - między prawem i bezprawiem
J. Kułaczkowski, Wychowanie duchowe dziecka w rodzinie w świetle wybranych tekstów Biblii
S. Dziekoński, Znaczenie katechezy w wychowaniu duchowym dziecka
W. Jankowski, Problemy małżonków i rodziców w praktyce kapłana egzorcysty
J. Ruszczyński, Ojcostwo i macierzyństwo jako osobowe spełnienie się człowieka
J. Wójcik, Wygrać szacunek i autorytet
M. Dziewiecki, Nauczyciel: wychowawca, profilaktyk i terapeuta
E. Osewska, Wspólnota rodzinna wobec niepełnosprawności intelektualnej dziecka
J. Stala, Edukacja i rewalidacja dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
B. Bassa, Stosunek katolików do prawa, które nie chroni w pełni życia poczętego
K. Dziwańska, Problem jawności przysposobienia w rodzinach adopcyjnych
E. Napora, Związek komunikacji samotnej matki i inteligencji emocjonalnej synów i córek z cechami rodziny
O. Navrois, S. Tucholska, Percepcja postaw rodzicielskich a poziom poczucia bezpieczeństwa u młodzieży polskiej mieszkającej na Litwie
A. Potasińska, Dziecko w obliczu bezrobocia rodziców

Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnictwa, Wojciech Brejnak, Ewa Wolnicz-Pawłowska (red.)


Drugi tom serii "Dyslalia w polskiej teorii i praktyce logopedycznej". Książka składa się z szeregu artykułów różnych autorów, ale wszystkie dotyczą zagadnienia dzieci zagrożonych zaburzeniami mowy i ryzykiem dysleksji. Szczególnie logopedzi i pedagodzy znajdą tu pomoc w swojej pracy oraz materiały do diagnozy i terapii dziecka.

Książki dostępne są w Bibliotece Instytutu Humanistycznego,
ul. Teatralna 25