Porozumienie
Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim w ramach porozumienia z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymała kolejne publikacje:

Jerzy Kaczorowski Elementy zarysu dziejów metodologii badań literackich

Norwid
Z warsztatów norwidologów bielańskich
Tomasz Korpysz, Bernadetta Kuczera-Chachulska (red.), tom VIII

Prace zebrane w tej książce nie mają jednorodnego charakteru. Reprezentują różnorodne metodologie i postawy badawcze. Łączy je niemal wyłącznie zasadniczy przedmiot - twórczość Cypriana Norwida.

 

Juliusz Słowacki
- interpretacje i reinterpretacje
Ewangelina Skalińska, Ewa Szczeglacka-Pawłowska (red.), tom VII

Siódmy tom z serii "Problemy romantyzmu". W książce znajdują się teksty, które w gruntowny sposób wprowadzają do lektury Słowackiego, przypominają najważniejsze źródła badawcze oraz dotykają podstawowej dla historyka literatury problematyki, jaką jest archeologia tekstu.
 
Jan F. Terelak Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesności
Szeroki wachlarz poruszanych w książce zagadnień dokonuje się w perspektywie najnowszych trendów rozwoju nie tylko współczesnej psychologii, ale także ergonomii robotyki, medycyny, ekonomii, nauk o zarządzaniu zasobami ludzkimi, filozofii itd. Sprawia to, że czytelnik dostaje do rąk opracowanie intelektualnie pogłębione i systemowo wszechstronne.
Publikacja wygrała w konkursie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych w Poznaniu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas ceremonii otwarcia Jubileuszowych Poznańskich Dni Książki Naukowej w Poznaniu (12.10.2011).


Publikacje dostępne są w Bibliotece Instytutu Humanistycznego