Najnowsze publikacje PWSZ

Ryszard Poznański, Krystyna Kretkowska, Działalność gospodarcza. Wybrane zagadnienia


Andrzej Kuciński, Krystyna Kretkowska, Rachunkowość. Zbiór zadań


Jarosław J. Piątek, Strategie i polityka bezpieczeństwa. Analiza postaw w okresie zimnej wojny


Ryszard Poznański, Krystyna Kretkowska, Wybrane metody oceny przedsiębiorstwa w kryzysie


Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer, Przełamywanie barier psychologicznych, społecznych i emocjonalnych w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie


Dorota Skrocka, Orientacja egzystencjalna studentów wobec problemu śmierci. Studium pedagogiczne