Porozumienie z UKSW

Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Uczta pod Wiszącą Skałą
Podtytuł: Metafizyczność i nieokreśloność w sztuce (nie tylko) literackiej
Główny temat książki stanowią sposoby kreowania w utworach narracyjnych wymiaru nie-tej-rzeczywistości albo, by ująć problem inaczej, tekstowe mechanizmy służące objawianiu bądź sugerowaniu istnienia ukrytej sfery bytu - sfery niepochwytnej , ex definitione niewyrażalnej, nieuchronnie jednak naznaczającej piętnem nieadekwatności powierzchniowy sens przedstawionych zdarzeń.

Małgorzata Wiszniowska-Majchrzyk, Studies in 20th century literary / cultural Britain

Publikacje dostępne sa w Bibliotece Instytutu Humanistycznego