Upływa termin złożenia prac
Przypominamy, że ostateczny termin złożenia planowanych prac do druku na rok 2012 upływa 31 stycznia br.
Powyższa informacja wynika z Zarządzenia Rektora nr 44/0101/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie Regulaminu procedur wydawniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
Zarządzenie jest dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Działu www.wydawnictwo.pwsz.pl w zakładce - Akty prawne.