Wydawnictwo

Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska (red.),W kręgu języka tożsamości, Język. Religia. Tożsamosć VII


Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska (red.),W poszukiwaniu tożsamości, Język. Religia. Tożsamosć VIII


Beata Mikołajczyk, Renata Nadobnik (red.), Stan i perspektywy kształcenia językowego w świetle europejskich wymagań edukacyjnych


Wojciech Kacalak, Tomasz Królikowski, Błażej Bałasz, Dariusz Lipiński (red.), Podstawy budowy i eksploatacji maszyn, Monografie Instytutu Technicznego PaństwowejWyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Zeszyn nr 1


Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Nr 1


Katarzyna Taborska, Wojciech Kuska (red.), Od dzieła do przestrzeni zjawisk, Literatura w mediach. Media w literaturze II


Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej (studium językowo-stylistyczne)


Adam Andrzej Urbanowicz, Uspołecznienie własności i wizja nowego ładu gospodarczego w polskiej myśli socjalistycznej (1918-1939)