Upływa termin złożenia prac
wtorek, 17 stycznia 2012
Przypominamy, że ostateczny termin złożenia planowanych prac do druku na rok 2012 upływa 31 stycznia br.
Powyższa informacja wynika z Zarządzenia Rektora nr 44/0101/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie Regulaminu procedur wydawniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
Zarządzenie jest dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Działu www.wydawnictwo.pwsz.pl w zakładce - Akty prawne.
 
Porozumienie z UKSW
piątek, 13 stycznia 2012

Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Uczta pod Wiszącą Skałą
Podtytuł: Metafizyczność i nieokreśloność w sztuce (nie tylko) literackiej
Główny temat książki stanowią sposoby kreowania w utworach narracyjnych wymiaru nie-tej-rzeczywistości albo, by ująć problem inaczej, tekstowe mechanizmy służące objawianiu bądź sugerowaniu istnienia ukrytej sfery bytu - sfery niepochwytnej , ex definitione niewyrażalnej, nieuchronnie jednak naznaczającej piętnem nieadekwatności powierzchniowy sens przedstawionych zdarzeń.

Małgorzata Wiszniowska-Majchrzyk, Studies in 20th century literary / cultural Britain

Publikacje dostępne sa w Bibliotece Instytutu Humanistycznego
 
Najnowsze publikacje PWSZ
poniedziałek, 12 grudnia 2011

Ryszard Poznański, Krystyna Kretkowska, Działalność gospodarcza. Wybrane zagadnienia


Andrzej Kuciński, Krystyna Kretkowska, Rachunkowość. Zbiór zadań


Jarosław J. Piątek, Strategie i polityka bezpieczeństwa. Analiza postaw w okresie zimnej wojny


Ryszard Poznański, Krystyna Kretkowska, Wybrane metody oceny przedsiębiorstwa w kryzysie


Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer, Przełamywanie barier psychologicznych, społecznych i emocjonalnych w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie


Dorota Skrocka, Orientacja egzystencjalna studentów wobec problemu śmierci. Studium pedagogiczne

 
Porozumienie
wtorek, 04 października 2011
Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim w ramach porozumienia z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymała kolejne publikacje:

Jerzy Kaczorowski Elementy zarysu dziejów metodologii badań literackich

Norwid
Z warsztatów norwidologów bielańskich
Tomasz Korpysz, Bernadetta Kuczera-Chachulska (red.), tom VIII

Prace zebrane w tej książce nie mają jednorodnego charakteru. Reprezentują różnorodne metodologie i postawy badawcze. Łączy je niemal wyłącznie zasadniczy przedmiot - twórczość Cypriana Norwida.

 

Juliusz Słowacki
- interpretacje i reinterpretacje
Ewangelina Skalińska, Ewa Szczeglacka-Pawłowska (red.), tom VII

Siódmy tom z serii "Problemy romantyzmu". W książce znajdują się teksty, które w gruntowny sposób wprowadzają do lektury Słowackiego, przypominają najważniejsze źródła badawcze oraz dotykają podstawowej dla historyka literatury problematyki, jaką jest archeologia tekstu.
 
Jan F. Terelak Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesności
Szeroki wachlarz poruszanych w książce zagadnień dokonuje się w perspektywie najnowszych trendów rozwoju nie tylko współczesnej psychologii, ale także ergonomii robotyki, medycyny, ekonomii, nauk o zarządzaniu zasobami ludzkimi, filozofii itd. Sprawia to, że czytelnik dostaje do rąk opracowanie intelektualnie pogłębione i systemowo wszechstronne.
Publikacja wygrała w konkursie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych w Poznaniu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas ceremonii otwarcia Jubileuszowych Poznańskich Dni Książki Naukowej w Poznaniu (12.10.2011).


Publikacje dostępne są w Bibliotece Instytutu Humanistycznego
 
 
Zgłoszenie konferencji naukowych
piątek, 30 września 2011

 

Przypominamy o konieczności zgłoszenia planowanych na rok 2012 konferencji naukowych. Informację należy złożyć w Dziale Nauki i Wydawnictw do 15 listopada 2011 r. 

 

Zarządzenie Rektora nr 102/0101/09 z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalania zasad organizacji konferencji naukowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim wraz z załącznikami dostępne w zakładce Konferencje PWSZ.

Informacja o planowanej konferencji

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 7