Wymiana publikacji
czwartek, 29 września 2011

W ramach porozumienia o wymianie publikacji zawartego z Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie otrzymaliśmy następujące tytuły:

Studia nad Rodziną 26-27/2010

 

Benedykt XVI - Kościół gani i potępia wszelkie naruszenie godności i praw nieletnich

ARTYKUŁY PODSTAWOWE
C. de Marcellus de Vollmer, Kościół katolicki w obronie gwałtownie atakowanej rodziny
J. Bajda, Prawa człowieka - między prawem i bezprawiem
J. Kułaczkowski, Wychowanie duchowe dziecka w rodzinie w świetle wybranych tekstów Biblii
S. Dziekoński, Znaczenie katechezy w wychowaniu duchowym dziecka
W. Jankowski, Problemy małżonków i rodziców w praktyce kapłana egzorcysty
J. Ruszczyński, Ojcostwo i macierzyństwo jako osobowe spełnienie się człowieka
J. Wójcik, Wygrać szacunek i autorytet
M. Dziewiecki, Nauczyciel: wychowawca, profilaktyk i terapeuta
E. Osewska, Wspólnota rodzinna wobec niepełnosprawności intelektualnej dziecka
J. Stala, Edukacja i rewalidacja dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
B. Bassa, Stosunek katolików do prawa, które nie chroni w pełni życia poczętego
K. Dziwańska, Problem jawności przysposobienia w rodzinach adopcyjnych
E. Napora, Związek komunikacji samotnej matki i inteligencji emocjonalnej synów i córek z cechami rodziny
O. Navrois, S. Tucholska, Percepcja postaw rodzicielskich a poziom poczucia bezpieczeństwa u młodzieży polskiej mieszkającej na Litwie
A. Potasińska, Dziecko w obliczu bezrobocia rodziców

Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnictwa, Wojciech Brejnak, Ewa Wolnicz-Pawłowska (red.)


Drugi tom serii "Dyslalia w polskiej teorii i praktyce logopedycznej". Książka składa się z szeregu artykułów różnych autorów, ale wszystkie dotyczą zagadnienia dzieci zagrożonych zaburzeniami mowy i ryzykiem dysleksji. Szczególnie logopedzi i pedagodzy znajdą tu pomoc w swojej pracy oraz materiały do diagnozy i terapii dziecka.

Książki dostępne są w Bibliotece Instytutu Humanistycznego,
ul. Teatralna 25

 
 
INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
środa, 29 czerwca 2011

Dział Nauki i Wydawnictw Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim tworzy bazę bibliograficzną rejestrującą dorobek naukowy pracowników Uczelni. Jednocześnie baza dostarczy również informacji biblio metrycznych będących podstawą do oceny parametrycznej jednostki uczelnianej.

W związku z powyższym prosimy o dostarczenie do Działu Nauki i Wydawnictw wykazu publikacji drogą elektroniczną lub osobiście ( w formie wydruku komputerowego).

Kontakt z Działem Nauki i Wydawnictw: wydawnictwo@pwsz.pl    Tel. 95 / 7 216- 071.

 

Więcej…
 
VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych
środa, 18 maja 2011
Witam serdecznie,

W imieniu Grupy Naukowej Pro Futuro oraz Organizatorów Krakowskiej
Konferencji Młodych Uczonych chciałabym przypomnieć o zbliżającym się
terminie nadsyłania zgłoszeń do szóstej edycji KKMU, która odbędzie się
w dniach 29 września – 1 października 2011r.  w Krakowie (budynki AGH).

W celu ułatwienia Państwu pracy nad formatowaniem tekstu
przygotowaliśmy dla Państwa gotowy plik uwzględniający wytyczne
przygotowania referatu (formatka VI KKMU – dostępna również na stronie
internetowej).

W tym roku Konferencja ta będzie mieć charakter międzynarodowy.
Referaty mogą być napisane i wygłoszone w języku polskim, rosyjskim lub
angielskim.

W dalszym ciągu podtrzymane zostają następujące terminy:
 Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń - 01.06.2011
 Ostateczny termin nadesłania publikacji - 15.06.2011
 Ostateczny termin dokonywania wpłaty - 15.06.2011
Koszt pełnego uczestnictwa na zasadach ogólnych w konferencji - 550 zł
Koszt pełnego uczestnictwa na zasadach dla doktorantów - 350 zł

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Referaty można wygaszać w
ramach następujących sesji:
 - Innowacyjne Technologie
 - Nowoczesna Inżynieria
 - Nauki Ekonomiczne
 - Inżynieria Środowiska
 - Nauki Społeczne i Humanistyczne

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Konferencji:
http://www.profuturo.agh.edu.pl/konferencja (zakładka na skróty)

Serdecznie zachęcam do integracji młodych przedstawicieli świata nauki
poprzez wzięcie udziału w organizowanej przez nas Konferencji.

Z poważaniem,
Anna Szczęch
Sekretarz GN PF

--
GRUPA NAUKOWA PRO FUTURO
Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
futuro@agh.edu.pl
(012) 617 21 31
 
Lubuskie Wawrzyny 2010
wtorek, 11 stycznia 2011
         Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze zaprasza do udziału w 17. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki oraz 6. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy. Wawrzyn Literacki jest przeznaczony dla autorów wywodzących się z województwa lubuskiego lub obecnie zamieszkujących na jego terenie, a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach. Wawrzyn Naukowy natomiast ma na celu promowanie książek naukowych oraz popularnonaukowych o tematyce regionalnej, dotyczących Środkowego Nadodrza lub obecnego województwa lubuskiego.

Lubuski Wawrzyn Literacki - Regulamin
Lubuski Wawrzyn Naukowy - Regulamin

 
Zgłoszenia książek wydanych w 2010 roku przyjmuje główny organizator Lubuskich Wawrzynów – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 (II piętro – sekretariat). Warunkiem zgłoszenia jest dostarczenie 3 egzemplarzy publikacji. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2011. Partnerem w organizacji konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

Źródło: http://www.wimbp.zgora.pl/

 
 
Najnowsze publikacje PWSZ
środa, 17 listopada 2010
Informujemy o możliwości nabycia dwóch nowych publikacji PWSZ. Zapraszamy do księgarni internetowej.pod redakcją Mirosława Kowalskiego i Agnieszki Olczak
Edukacja w przebiegu życia.Od dzieciństwa do starości
ISBN 978-83-7587-347-4


Kazimierz Długosz
Inskrypcje nagrobne w ujęciu językoznawczym. Wydanie II zmienione i rozszerzone
ISBN 978-83-89682-66-4Tadeusz Ostrowski

Algebra. Elementy z zastosowaniami w ekonomii

ISBN 978-83-89682-51-6Tadeusz Ostrowski


Analiza. Elementy z zastosowaniami w ekonomii


ISBN 978-83-89682-56-7

 
pod redakcją Wojciecha J. Burszty, Macieja J. Dudziaka i Roberta Piotrowskiego

Europa - Slavia - Germania. W poszukiwaniu tożsamości

ISBN 978-83-89191-85-4
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 7