Plan konferencji na rok 2011
piątek, 22 października 2010

           Przypominamy o konieczności zgłoszenia planowanych na rok 2011 konferencji naukowych. Informację należy złożyć w Dziale Nauki i Wydawnictw do 15 listopada 2010r. Zarządzenie Rektora nr 102/0101/09 z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji konferencji naukowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim wraz z załącznikami jest dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Działu w zakładce Konferencje PWSZ.

 
Plan wydawniczy na rok 2011
piątek, 22 października 2010

          Uprzejmie prosimy o podanie do planu wydawniczego projektu prac planowanych i przygotowanych do druku w roku 2011. Propozycje, wg załączonego wzoru, przyjmowane będą do 15 listopada 2010 roku. Prace (wydruk + płyta CD) należy złożyć w Dziale Nauki i Wydawnictw (ul. Teatralna 25, pok. 121) do końca stycznia 2011 r.

 
Seminarium konsultacyjne „Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia”
poniedziałek, 18 października 2010
           Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 października 2010 r. odbędzie się w Instytucie Technicznym przy ul. Myśliborskiej 34, seminarium konsultacyjne organizowane przez Ministerstwio Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia”.

            Seminarium przeznaczone jest głównie dla osób, które będą brały udział w przygotowaniu programów studiów wg nowych zasad oraz osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia. W załaczeniu  zaproszenie na seminarium wraz z programem.

 
Osoby zainteresowane udziałem w seminarium mogą kierować swoje zgłoszenie
do Pani Dominiki Dalba na adres: 
dominika.dalba@mnisw.gov.pl  do dnia 20 października 2010 r.
(liczba zgłoszeń ograniczona).

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM WRAZ Z PROGRAMEM
 
Stypendia dla doktorantów
wtorek, 12 października 2010
             01.10.2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza nabór Wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego do projektu systemowego pt. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego”. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 5 mln zł.

           Głównym celem projektu jest wsparcie procesów innowacyjnych dla rozwoju gospodarczego naszego regionu. Inwestowanie w kadry naukowe w postaci stypendiów naukowych przyczyni się do nawiązania współpracy miedzy światem nauki i biznesu, a w konsekwencji wpłynie na podniesienie poziomu innowacyjności w regionie. Stypendia doktoranckie skierowane są zarówno do uczestników studiów doktoranckich, jak i pracowników naukowych bądź innych osób, które mają wszczęty przewód doktorski.

            Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Wydział Projektów Własnych EFS Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

            Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium należy wypełnić na obowiązującym wzorze (Załącznik nr 1 do Regulaminu Przyznawania Stypendiów Doktoranckich) i złożyć w tożsamej wersji papierowej oraz elektronicznej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze do dnia 1 listopada 2010 r., po uprzednim zapoznaniu się z następującymi dokumentami dostępnymi na stronie: www.lubuskie.pl

 ŹRÓDŁO: www.lubuskie.pl

 
Aplikujemy o środki unijne z Ministerstwa
środa, 15 września 2010

           Uprzejmie informujemy, że wniosek pt. „Obierz kurs na wiedzę” złożony w ramach konkursu  zamkniętego nr 3/POKL/4.1.1/2010 ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki  i Szkolnictwa Wyższego, przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i uzyskał 96 punktów. Tym samym uplasował się na 32. pozycji (wniosków rozpatrzonych  pozytywnie - 57, wniosków rozpatrzonych  negatywnie – 76). Wniosek był przygotowany przez dr Danutę Tomczyk - Koordynators ds. projektów miękkich z Instytutu Humanistycznego oraz pracowników Działu Nauki  i Wydawnictw.
          Niestety, pomimo bardzo dobrego wyniku, z uwagi na kwotę przewidzianą na dofinansowanie projektów w ramach konkursu oraz budżety zaplanowane przez  wnioskodawców, szanse na dofinansowanie mają tylko pierwsze 23 projekty.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Strona 6 z 7